logo25 logo17
Stredisko colných služieb KOŠICE
Areál prekladisko Haniska,
044 57 Haniska
tel./ fax: +421 (55) 699 26 02
tel.: +421 (55) 729 91 13
mobil: +421 (904) 374 870
e-mail: sic.haniska@stonline.sk

Meno vedúceho strediska:
Ing. Viera Vanatová
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 6.00 - 18.00
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
5653 - PCÚ Košice - Haniska
044 57 Košice - Haniska
Pracovná doba colného úradu:
NON-STOP
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia