logo25 logo17
Stredisko colných služieb MICHALOVCE
Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
tel./ fax: +421 (56) 644 39 80
mobil: +421 (903) 666 732
gps: 48°44'34.91"N
21°55'42.95"E
e-mail: sicmi@stonline.sk

Meno vedúceho strediska:
Jana Hajdučková
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.30 - 16.00
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
5361 - PCÚ Michalovce
Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
Pracovná doba colného úradu:
Po - Pia 8.00 - 16.00
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia