logo25 logo17
Stredisko colných služieb PREŠOV
Košická 26, 080 01 Prešov
tel.: +421 (51) 749 35 01
fax: +421 (51) 772 23 48
mobil: +421 (903) 840 350
gps: 48°56'30.49"N
21°56'1.44"E
e-mail: slovakintercargo@stonline.sk

Meno vedúceho strediska:
Ing. Ladislav Packo
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.00 - 19.00
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
6263- PCÚ Prešov NS
Košická 30 , 080 05 Prešov
Pracovná doba colného úradu:
NON-STOP
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia