logo25 logo17
1. COLNÉ SLUŽBY
Zastupovanie v colnom konaní
Elektronická komunikácia s colným úradom
Zabezpečenie colného dlhu pre všetky colné režimy a spotrebné dane
Zjednodušené postupy
2. ZASIELATEĽSKÉ SLUŽBY
Vnútroštátne zasielateľstvo
- cestná preprava zásielok všetkými druhmi vozidiel (dokládky a celovozové zásielky)
- preprava tovaru na paletách, nestohovatel'ného tovaru, nebezpečného a citlivého tovaru
- preprava kusových zásielok na území SR a ČR
- expresná preprava zásielok na území SR a ČR
- poistenie tovaru počas prepravy
Medzinárodné zasielateľstvo
- cestná preprava zásielok (celá Európa, dokládky, celovozové a kusové zásielky, nadrozmerné a vysokotonážne
zásielky, autocisterny a zásielky s ADR)
- riečna a námorná preprava zásielok do celého sveta (celokontajnerové zásielky FCL, kusové zásielky LCL, 
konvenčné zásielky, sypké a tekuté zásielky a s tým spojená oncarriage a precarriage zásielok)
- letecká preprava zásielok pre všetky destinácie (ľubovoľné zásielky, monitoring zásielky, optimálne možnosti 
colného odbavenia, riešenie podľa potrieb klienta )
- železničná preprava zásielok do celej Európy (kontajnerové a celovozové zásielky, zásielky s PLM,
 ucelené vlakové súpravy)
- multimodálna kombinovaná preprava zásielok (projekty kombinovaných prepráv zásielok)
- preprava kusových zásielok v rámci Európy
- poistenie tovaru počas prepravy
- využitie logistického terminálu na prekladisku Košice Haniska (prechod zo širokého rozchodu na európsky)
a terminálov v Žiline a Bratislave.
Logistické projekty
- možnosť' vypracovania logistického projektu pre zásielky určené mimo územia Európy so stanovením 
najvhodnejšieho druhu prepravy, s výberom najvhodnejších dopravcov ako aj s určením najekonomickejšej 
trasy prepravy.
3. INTRASTAT
Vystavovanie a podávanie štatistických hlásení INTRASTAT
4. DAŇOVÉ ZASTUPOVANIE
Daňové zastupovanie pri dovoze tovaru z nečlenských štátov EU