logo25 logo17
Stredisko colných služieb ŽILINA
Mojš 182, 010 01 Žilina
mobil: +421 (911) 807 509,
+421 (903) 524 993
gps: 49°12'39.37"N
18°49'12.90"E
e-mail: sic.za@stonline.sk

Meno vedúceho strediska:
Cehláriková Ľuba
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.00 -16.00
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
6069-PCÚ Žilina NS
Mojš 182, 010 01 Žilina
Pracovná doba colného úradu:
NON-STOP
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia