logo25 logo17
Stredisko zasielatel'stva ŽILINA
Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
NÁMORNÁ, ŽELEZNIČNÁ, LETECKÁ
A KONTAJNEROVÁ DOPRAVA

tel.: +421 (41) 763 73 27
fax: +421 (41) 700 24 53
mobil: +421 (903) 807 417
gps: 49°13'26.4101892"N
18°44'17.3335648"E
e-mail: busfy@sic.sk

Meno vedúceho strediska:
Ing. Lubomír Bušfy, CSc.
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.30 -16.00
Podl'a potreby pohotovost'
KAMIÓNOVÁ DOPRAVA
tel.: +421 (41) 763 73 27
fax: +421 (41) 700 24 53
mobil: +421 (903) 807 417
e-mail: forwarding@sic.sk

Ing. Martina Mintuchová