logo25 logo17
Stredisko colných služieb ZVOLEN
Lieskovská cesta 494,
P.O.BOX 114,
960 01 Zvolen
tel.: +421 (45) 536 05 90
fax: +421 (45) 536 05 99
mobil: +421 (903) 524 363
gps: 48°34'34.86"N
19°10'15.85"E
e-mail: siczvolen@stonline.sk

Meno vedúceho strediska:
Monika Šašalová
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.00 - 15.30
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
5161 - PCÚ Zvolen Lieskovec NS
Lieskovská cesta 24/494, 960 03 Zvolen
Pracovná doba colného úradu:
Po-Pia 7.00 - 19.00
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia