logo25 logo17
 • Žilina
  • - Stredisko colných služieb
  • - Stredisko zasielatel'stva
 • Trstená
 • Zvolen
 • Prešov
 • Košice
 • Michalovce
 • Vyšné Nemecké
map Zilina Trstena Zvolen Presov Kosice Michalovce Vysne nemecke citypoint
Žilina
Trstená
Zvolen
Prešov
Košice
Michalovce
Vyšné
Nemecké
Stredisko colných služieb ŽILINA
Mojš 182, 010 01 Žilina
mobil: +421 (911) 807 509,
+421 (903) 524 993
gps: 49°12'37"N
18°49'18"E
e-mail: sic.zilina@sic.sk

Meno vedúceho strediska:
Cehláriková Ľuba
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.00 -16.00
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
6069-PCÚ Žilina NS
Mojš 182, 010 01 Žilina
Pracovná doba colného úradu:
NON-STOP
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia
Stredisko zasielatel'stva ŽILINA
Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
NÁMORNÁ, ŽELEZNIČNÁ, LETECKÁ
A KONTAJNEROVÁ DOPRAVA

tel.: +421 (41) 700 24 53
fax: +421 (41) 700 24 53
mobil: +421 (903) 807 417
gps: 49°13'26.4101892"N
18°44'17.3335648"E
e-mail: busfy@sic.sk

Meno vedúceho strediska:
Ing. Lubomír Bušfy, CSc.
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.30 -16.00
Podl'a potreby pohotovost'
KAMIÓNOVÁ DOPRAVA
tel.: +421 (41) 763 73 27
fax: +421 (41) 700 24 53
mobil: +421 (903) 724 015
e-mail: forwarding@sic.sk

Bc. Martina Šmehilová
Stredisko colných služieb TRSTENÁ
Krakovská cesta 963/24,
028 01 Trstená
tel.: +421 (43) 539 15 25
mobil: +421 (903) 528 508
gps: 49°22'5.514"N
19°37'13.101"E
e-mail: sic.trstena@sic.sk

Meno vedúceho strediska:
Tatiana Smolárová
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.30 - 16.00
Príslušný colný úrad:
6076-PCÚ Trstená, Krakovská
cesta 963/24, 028 01 Trstená
Pracovná doba colného úradu:
Po-Pia 8.00 - 16.00
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia
Stredisko colných služieb ZVOLEN
Balkán 53 (Areál SAD),
960 95 Zvolen

tel.: +421 (45) 536 05 90
mobil: +421 (903) 524 363
gps: 48°34'08.2"N
19°06'44.2"E
e-mail: sic.zvolen@sic.sk

Meno vedúceho strediska:
Renata Ľalíková, DiS.
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.00 - 15.30
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
5161 - PCÚ Zvolen NS
Balkán 53, 960 95 Zvolen
Pracovná doba colného úradu:
Po-Pia 7.00 - 19.00
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia
Stredisko colných služieb PREŠOV
Košická 26, 080 01 Prešov
tel.: +421 (51) 749 35 01
mobil: +421 (903) 840 350,
+421 (903) 196 513
gps: 48°58'07.99"N
21°15'10.77"E
e-mail: sic.presov@sic.sk

Meno vedúceho strediska:
Ing. Ladislav Packo
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.00 - 15.30
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
6263- PCÚ Prešov NS
Košická 30 , 080 05 Prešov
Pracovná doba colného úradu:
Po-Ne 7.00 - 19.00
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia
Stredisko colných služieb KOŠICE
Areál prekladisko Haniska,
044 57 Haniska
tel.: +421 (55) 729 91 13
mobil: +421 (904) 374 870
gps: 48°36'94"N
21°12'19"E
e-mail: sic.kosice@sic.sk

Meno vedúceho strediska:
Ing. Viera Vanatová
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 6.00 - 18.00
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
5653 - PCÚ Košice - Haniska
044 57 Košice - Haniska
Pracovná doba colného úradu:
NON-STOP
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia
Stredisko colných služieb MICHALOVCE
Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
tel.: +421 (56) 644 39 80
mobil: +421 (903) 666 732
gps: 48°44'34.91"N
21°55'42.95"E
e-mail: sic.michalovce@sic.sk

Meno vedúceho strediska:
Jana Hajdučková
Pracovná doba strediska:
Po-Pia 7.30 - 16.00
Podl'a potreby pohotovost'
Príslušný colný úrad:
5361 - PCÚ Michalovce
Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
Pracovná doba colného úradu:
Po-Pia 8.00 - 16.00
Služby poskytované strediskom:
T1, T2, INTRASTAT, karnet TIR,
JCD - dovoz, vývoz, daňové
zastupovanie, neutralizácia
Stredisko colných služieb VYŠNÉ NEMECKÉ
Hraničný priechod Vyšné Nemecké
hranica SK/UA V. Nemecké / Užhorod
Admin. budova č. 85/34,
072 51 Vyšné Nemecké
tel.: +421 (56) 659 94 41
mobil: +421 (911) 210 980,
+421 (911) 807 501
gps: 48°39'25.77"N
22°15'49.96"E
e-mail: sic.vn@sic.sk

Meno vedúceho strediska:
Zlatuša Bali Hudáková
Pracovná doba strediska:
Po-Ne: NON STOP
Služby poskytované strediskom:
Tranzitné dokumenty T1
PCV-eVÝVOZ
Karnet - elektronické podanie
Zmenáreň
Tel./ fax / kopírovanie
Neutralizácia dokladov
Poradenská činnosť