logo25 logo17
SLOVAK INTERCARGO, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti:
Bánovská cesta 6
010 01 Žilina
GPS: 49°12'33"N
18°43'33"E

Telefón: +421 (41) 763 29 54
+421 (41) 763 73 50
+421 (41) 763 72 94
Fax: +421 (41) 763 29 55
E-mail: sic@sic.sk
www.sic.sk

Bankové spojenie:
ČSOB Žilina
SK97 7500 0000 0001 8426 4253
CEKOSKBX

IČO: 36015601
DIČ: 2020096617
IČ DPH: SK2020096617
Adresy pracovísk:
Riaditeľ spoločnosti
Ing. Milan Meisel meisel@sic.sk

Vedúci obchodno-technického odboru
Ing. Milan Bízik bizik@sic.sk

Vedúci odboru colných služieb
Mgr.Juraj Ihnatišin ihnatisin@sic.sk

Vedúci ekonomicko-personálneho odboru
Ing. Janette Neuschlová neuschlova@sic.sk

Riaditeľ spoločnosti Ing. Milan Meisel miesel-mail
Vedúci obchodno-technického odboru Ing. Milan Bízik bizik-mail
Vedúci odboru colných služieb Mgr.Juraj Ihnatišin ihnatisin-mail
Vedúci ekonomicko-personálneho odboru Ing. Janette Neuschlová neuschlova-mail
  Napíšte nám:
Vaše meno:
Váš e-mail:
Vaša správa:
V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je sic@sic.sk.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.
 
Kde nás nájdete: gps 49°12'33.02"N 18°43'31.16"E