logo25 logo17
Certifikát dôveryhodnosti
Získali sme certifikát vysokej dôveryhodnosti pre rok 2020
Pečať bonity

Obhájili sme Pečať bonity, ktorú získalo z 734 055 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky len 2,38% podnikov.