logo25 logo17
1. COLNÉ SLUŽBY
Zastupovanie v colnom konaní
Elektronická komunikácia s colným úradom
Zabezpečenie colného dlhu pre všetky colné režimy a spotrebné dane
Zjednodušené postupy
2. ZASIELATEĽSKÉ SLUŽBY
Vnútroštátne zasielateľstvo
 • cestná preprava zásielok všetkými druhmi vozidiel (dokládky a celovozové zásielky)
 • preprava tovaru na paletách, nestohovatel'ného tovaru, nebezpečného a citlivého tovaru
 • preprava kusových zásielok na území SR a ČR
 • expresná preprava zásielok na území SR a ČR
 • poistenie tovaru počas prepravy
Medzinárodné zasielateľstvo
 • cestná preprava zásielok (celá Európa, dokládky, celovozové a kusové zásielky, nadrozmerné a vysokotonážne zásielky, autocisterny a zásielky s ADR
 • riečna a námorná preprava zásielok do celého sveta (celokontajnerové zásielky FCL, kusové zásielky LCL, konvenčné zásielky, sypké a tekuté zásielky a s tým spojená oncarriage a precarriage zásielok)
 • letecká preprava zásielok pre všetky destinácie (ľubovoľné zásielky, monitoring zásielky, optimálne možnosti colného odbavenia, riešenie podľa potrieb klienta )
 • železničná preprava zásielok do celej Európy (kontajnerové a celovozové zásielky, zásielky s PLM, ucelené vlakové súpravy)
 • multimodálna kombinovaná preprava zásielok (projekty kombinovaných prepráv zásielok)
 • preprava kusových zásielok v rámci Európy
 • poistenie tovaru počas prepravy
 • využitie logistického terminálu na prekladisku Košice Haniska (prechod zo širokého rozchodu na európsky) a terminálov v Žiline a Bratislave.
Logistické projekty
 • možnosť' vypracovania logistického projektu pre zásielky určené mimo územia Európy so stanovením najvhodnejšieho druhu prepravy, s výberom najvhodnejších dopravcov ako aj s určením najekonomickejšej trasy prepravy.
3. INTRASTAT
Vystavovanie a podávanie štatistických hlásení INTRASTAT
4. DAŇOVÉ ZASTUPOVANIE
Daňové zastupovanie pri dovoze tovaru z nečlenských štátov EÚ