logo25 logo17

Vážený obchodný partner,


spoločnosť SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. so sídlom v Žiline, bola založená v roku 1996.

Komplexné colno-deklaračné, štatistické a zasielateľské služby na svojich pracoviskách zabezpečuje prostredníctvom kvalifikovaného a skúseného personálu, ktorý predstavuje v spojení s progresívnym know-how záruku vysokej kvality poskytovaných služieb.

V spolupráci so svojimi kooperačnými partnermi má svoju pôsobnosť rozšírenú aj na teritórium Európskeho spoločenstva, čím je zabezpečená maximálna starostlivosť o klientov.